Goda råd

Testa hörseln regelbundet. Ofta märker vi inte själva när vi börjar höra dåligt, eftersom det sker gradvis. Därför är det viktigt att testa hörseln regelbundet, så att hörselförändringar upptäcks så tidigt som möjligt. Så här ofta bör du testa hörseln.

Tidig upptäckt kan förebygga ohälsa. Att ha svårt att höra kan vara mycket påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Vardagen kantas ofta av osäkerhet, missförstånd, utanförskap och anspänning. Det kan i sin tur leda till stress, ständig trötthet, huvudvärk, värk i nacke och axlar, ökad tinnitus och andra hälsoproblem. I dåliga ljudmiljöer kan problemen bli stora även vid en liten hörselnedsättning. För att undvika onödig ohälsa är det därför viktigt att upptäcka hörselnedsättningen tidigt och söka hjälp hos hörselvården.

Dröj inte med att söka hjälp. Om ett hörseltest visar att du har en hörselnedsättning, ta kontakt med hörselvården snarast möjligt för en hörselundersökning. Många väntar alldeles för länge, ibland i många år, och utsätter sig därmed för onödiga problem och hälsorisker. Hörselvården kan ge råd och stöd så att du får en bättre hörselsituation. Det kan handla om strategier, ljudmiljön på jobbet, hjälpmedel och mycket annat.

Hör du dåligt, trots att testresultatet är ”normalt”? Forskning visar att om en person upplever att han/hon hör dåligt så stämmer det oftast. Om du får resultatet ”normalt” i Hörseltestaren, men upplever att du har svårt att höra i olika situationer i din vardag ska du därför boka tid för en hörselundersökning vid en vårdmottagning. Hörseln är ett komplicerat sinne och ett enkelt test ger sällan hela bilden – det kan behövas flera olika tester. De vanligaste typerna av hörseltest är tonaudiometri, talaudiometri och tal-i-brus-test.

Våga fråga! Har du funderingar kring din hörsel? Vänd dig då gärna till HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen. Du kan även vända dig till landstingets hörselvård, som har specialistkompetens.