Om testet

Hörseltestaren är ett tal-i-brus-test framtaget av Hörselskadades Riksförbund (HRF) i samarbete med Forskningsinstitutet Hörselbron. Det är ett vetenskapligt validerat test, baserat på forskning från Karolinska Institutet. Metoden är beprövad och har länge använts inom hörselvården både i Sverige och internationellt.

I testet får du höra ord läsas upp i slumpvis ordning mot en bakgrund av brus. Bruset är konstant, medan rösten som läser upp orden varierar i styrka beroende på hur du svarar. Det beror på att testet letar efter just din ”hörtröskel” – den gräns där du inte hör vad sägs. Det innebär att alla som gör testet måste gissa ibland, även personer som hör bra.

Hörseltestaren ger en indikation på om du hör normalt eller sämre än normalt, men ger inte ett exakt besked om din hörsel. Om resultatet visar att du hör sämre än normalt bör du beställa tid för en hörselundersökning hos hörselvården (audionom) eller hos öronläkare. Om du upplever att du hör dåligt i olika situationer i din vardag ska du boka tid för en hörselundersökning, oavsett vilket resultat du får i detta test.

Testet är till för vuxna som har svenska som modersmål. För barn (under 18 år) och personer som har annat förstaspråk kan resultatet bli mindre tillförlitligt. Du som har en redan konstaterad hörselnedsättning har ingen större nytta av testet eftersom det endast talar om ifall det finns tecken på en hörselnedsättning eller inte. Om du vill veta mer om din hörselnedsättning eller om dina hörapparater fungerar som de ska, då ska du istället vända dig till hörselvården (audionom).

Hörselskadades Riksförbund (HRF), som har tagit fram Hörseltestaren, är en ideell intresseorganisation. Genom att sprida kunskap, bidra till forskning, stödja enskilda och påverka beslutsfattare arbetar vi för ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Läs mer om HRF på www.hrf.se

Frågor om Hörseltestaren? Välkommen att kontakta HRFs rådgivningstjänst, Hörsellinjen!